Professor slår fast:
Tegneserier er nyttige

Det henger fortsatt mange fordommer igjen når det gjelder tegneserier. Tegneserier skaper leseglede, og som lesetrening er tegneserier undervurdert.

Professor i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Marie-Lisbet Amundsen, mener at både barn, ungdom og voksne kan ha glede av tegneserier.
For foreldre som har barn som skal lære å lese, er det bare positivt å bruke tegneserier i tillegg til bøker og annet materiell. Tegneserier kan med fordel også brukes mer i skolen.

Hvor skal vi begynne?

De aller fleste småbarn liker å bli lest for. Lesing forbindes ofte med kos, ro og tilstedeværelse.
– Etter hvert vil interessen for bokstavene komme, og her er det viktig at vi bruker bokstavenes lyder, ikke bokstavenes navn, sier professor Amundsen.
– Ofte blir det for stor utfordring for seksåringene å lære både små og store bokstaver samtidig i første klasse, fortsetter hun.
Resultatet kan bli at elevene grunnet usikker bokstavkunnskap blander de store og små bokstavene. En altfor høy andel av elevene i den norske skolen sliter med lese- og skrivevansker. Elever som sliter med å lese, får ofte ikke med seg innholdet i det de leser, og dermed mister de også motivasjon for videre lesing.
– For disse elevene kan lesing oppfattes som en meningsløs aktivitet, sier Amundsen.

Snakkeboblene i tegneserier er perfekt tekstmengde for barn som lærer å lese


 

ABONNER PÅ DONALD DUCK

donaldfigur

ABONNER PÅ DONALD DUCK
BESTILL DONALD - FÅ FLOTT GAVE

Mange unge leser dårlig

Våren 2015 gjennomførte Marie-Lisbet Amundsen og førstelektor Per Einar Garmannslund ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder en frivillig undersøkelse blant elever i ungdomstrinnet i tre mellomstore kommuner i Norge.
915 elever fra åttende til tiende klasse deltok. Av disse var 465 gutter og 450 jenter.
Mange tar det som en selvfølge at elever i ungdomstrinnet leser flytende, men slik er det dessverre ikke, sier Marie-Lisbet Amundsen. Hun påpeker at bildene i tegneseriene kan gjøre det lettere å forstå og huske innholdet.

Tegneserier appellerer til både humor og fantasi, og det står ofte ikke så mange ord i hver boble.

Fanger opp sliterne

Studien til Amundsen og Garmannslund viser blant annet at en høyere andel gutter enn jenter oppgir at de sliter med å lese. Disse guttene bruker, naturlig nok, også mindre tid på å lese.
Her gjelder det å finne lesestoff som øker lesegleden, sier Amundsen og Garmannslund.

På spørsmål om hva som motiverer for lesing, svarte 46 prosent av jentene i undersøkelsen, mot 28 prosent av guttene, at de liker å lese bøker. Tilsvarende svar for tegneserier var at 45 prosent av guttene og 28 prosent av jentene liker å lese tegneserier.

Tegneserier appellerer til både humor og fantasi, og det står ofte ikke så mange ord i hver boble. Går man glipp av noe, er det lett å gå tilbake, slik at man får med seg alt. Og hele veien har man tegningene som støtte til historien. Dette vil gi leseren en god følelse av mestring.

– Særlig gutter syns det er gøy å lese tegneserier, og her bør skolene tilrettelegge, slik at bibliotekene kan tilby mer enn de vanlige tegneseriene, sier professor Amundsen.
Det finnes tegneserier for de fleste lesere, uansett alder, og mange av disse har et innhold man kan man lære mye av. Hvis barnet opplever at det er morsomt å lese, er sjansen stor for at det også vil søke etter andre typer lesestoff som motiverer for videre lesing.

%

av de med høy Donald-leseglede har også̊ høy generell leseglede