Derfor skaper Donald
leseglede

Tegneserier er bedre enn sitt rykte og kan faktisk gi barna leseglede og mestringsfølelse.

Derfor skaper Donald
leseglede

Tegneserier er bedre enn sitt rykte og kan faktisk gi barna leseglede og mestringsfølelse.

I løpet av en vanlig dag bruker vi leseevnene våre i et utall sitasjoner, ofte uten å tenke over det. For dem som sliter med å lese vil hverdagen kunne by på utfordringer mange av oss ikke kan forestille oss.

Ikke bare på skolen

Hverdagens mange lesesituasjoner er viktige for å tilegne seg informasjon, for eksempel ved å lese prisplakater eller veiskilt.
På de høyeste klassetrinnene i grunnskolen forutsettes det at elevene leser relativt flytende, slik at de kan tilegne seg kunnskap i alle fag. Selv i fag som tidligere ble regnet som praktiske, som musikk og forming, brukes det i dag teoribøker.

Snakkeboblene i tegneserier er perfekt tekstmengde for barn som lærer å lese


 

ABONNER PÅ DONALD DUCK

donaldfigur

ABONNER PÅ DONALD DUCK
BESTILL DONALD - FÅ FLOTT GAVE

Mange elever sliter

En stor andel av de norske elevene har lesevansker.
Et barn som sliter med å lese, vil ofte prøve å unngå lesingen og får dermed enda større problemer.
Dette forplanter seg til andre fag fordi eleven kanskje ikke forstår innholdet i fagbøkene og lett kan falle av lasset.

Tilpassede tekster

For at barnet skal oppnå så gode leseferdigheter at det kan gjenkjenne ordene og ikke trenger å stave seg gjennom hver eneste bokstav, krever det trening.
Det er derfor viktig å tilby barna tilpassede tekster som er engasjerende og spennende. Her bør det letes etter litteratur som kan pirre leselysten, og det må settes av tid til lesing, både på skolen og hjemme. Tegneserier bør brukes mer.
Når barnet knekker lesekoden og skal utvikle ferdighetene, er positiv oppmuntring viktig. Forstår barnet hva det leser, vil leseglede, motivasjon og utvikling av ferdigheter snart komme etter.

Tegneserier appellerer til både humor og fantasi, og det står ofte ikke så mange ord i hver boble.

Ikke legg lista for høyt

Mange skoler har tatt i bruk tegneserier i undervisningen, og flere bibliotek har hyller med tegneserier.
La den lesesvake eleven lese i sitt eget tempo, men han eller hun må lese hver dag.
Tegneserier er lette å forstå, og barnet har tegningene å støtte seg til underveis. Dette er kul litteratur som de fleste liker. Og etter hvert som barnet mestrer å lese tegneserier, vil lysten til å lese aviser, magasiner og andre ting komme.
Det viktigste er ikke hva barnet leser, men at det leser og forstår innholdet.
Her kan tegneserier være akkurat det springbrettet barnet trenger for å komme videre.

%

av de med høy Donald-leseglede har også̊ høy generell leseglede